REIZEN VOOR IEDEREEN


* licht verstandelijke beperking
* goed mobiel zijn
* zonder hulp een wandeling (min 1-3 uur) kunnen maken, in normaal tempo
* geen gebruik maken van hulpmiddelen
* zelfredzaam in de ADL
* geen verpleegkundige hulp nodig
* veel willen zien en ondernemen
* over voldoende sociale vaardigheden beschikken
Je kunt ook een vakantie kiezen met een gele en/of rode ster

* lichte tot matige verstandelijke beperking
* een wandeling van een half uur tot een uur kunnen maken, in een normaal tempo
* eventueel een arm ter ondersteuning
* rollator in overleg
* redelijk zelfredzaam in de ADL, eventueel toezicht/aansturing
* geen verpleegkundige hulp nodig
* zelfredzaam zijn bij toiletbezoek
Je kunt ook een vakantie kiezen met een rode ster

* lichte tot matige verstandelijke beperking
* een wandeling van een half uur tot een uur kunnen maken, in een normaal tempo
* maakt voor uitstapjes gebruik van een inklapbare rolstoel, rollator of arm
* binnenshuis mobiel
* redelijk zelfredzaam in de ADL, eventueel toezicht/aansturing/lichte hulp
* geen verpleegkundige hulp nodig
* zelfredzaam zijn bij toiletbezoek
Je kunt ook een rustig aan of zorgreis kiezen

RUSTIG AAN REIZEN en ZORGREIZEN 
De rustig aan - en zorgreizen zijn bedoeld voor deelnemers die liever in een rustig tempo van een vakantie willen genieten of wat meer aandacht nodig hebben in de persoonlijke begeleiding en/of verpleegkundige hulp nodig hebben.

De RUSTIG AAN REIZEN: zijn voor deelnemers met een verstandelijke beperking die:
• geen verpleegkundige hulp nodig hebben
• zelfredzaam zijn bij toiletbezoek
• gebruik maken van een rollator of inklapbare rolstoel
• tijdens het lopen ter ondersteuning een arm nodig hebben
• binnenshuis gebruik maken van een rollator
• zelfstandig een transfer kunnen maken (in en uit een vervoermiddel, in en uit bed)
• eventueel lichte hulp nodig hebben bij de ADL

De ZORGREIZEN: zijn bedoeld voor deelnemers met een verstandelijke beperking die:
• eventueel verpleegkundige hulp nodig hebben
• zelfredzaam zijn bij toiletbezoek
• gebruik maken van een rollator of inklapbare rolstoel
• tijdens het lopen ter ondersteuning een arm nodig hebben
• binnenshuis gebruik maken van een rollator
• zelfstandig een transfer kunnen maken ( in- en uit een vervoermiddel, in en uit bed);
• hulp nodig hebben bij de ADL

De zorgreizen worden zoals alle andere reizen begeleid door enthousiaste vrijwilligers die over het algemeen geen verpleegkundige achtergrond hebben. Om toch de kwaliteit van de verpleegkundige/persoonlijke verzorging te kunnen borgen op deze reizen, huren we indien nodig een professionele verpleegkundige in.