Fondsen

Fondsen

Nederland kent diverse fondsen voor (financiële) hulp aan particulieren. Dien uw aanvraag rechtstreeks in bij het betreffende fonds voordat u uw vakantie boekt. Aanvragen nemen vaak veel tijd in beslag. Informeer daarom tijdig via de website van het fonds zoals:

Stichting De Lichthoeve
Postbus 33, 3886 ZG Garderen
Telefoon: 0577-461351
mail: info@lichthoeve.nl (bron: NBAV)

Stichting Zonnewende
Voor kinderen van 0-18 jaar
Een aanvraagformulier kan worden aangevraagd bij stichting Zonnewende.
http://www.stichtingzonnewende.com/

Stichting Stinafo
Stichting Stinafo biedt hulp aan kinderen en jongeren met een handicap of chronische ziekte. Als ouder of verzorger van een kind met een handicap, beperking of chronische ziekte kun je een aanvraag voor ondersteuning indienen bij Stinafo.

Op de website van Stinafo staat alles wat je moet weten over de stichting, de doelstelling en de werkwijze bij een aanvraag.

Adresgegevens

Treilerdwarsweg 91
2583 DA Den Haag
Tel.: 070 – 3512784
Fax.: 070 – 3501116
www.stinafo.nl

Belastingdienst
Wanneer je aangifte moet doen voor de inkomstenbelasting, vraag dan aan je consulent of de begeleidingskosten van de vakantie in jouw situatie als aftrekpost kunnen worden opgevoerd. De begeleidingskosten staan apart vermeld op de factuur die je van ons ontvangt.