Begeleiding

Onze stichting draait op de inzet van enthousiaste vrijwilligers. De begeleiders van onze reizen zijn veelal mensen met de nodige vakantie ervaring, maar zonder medische achtergrond of specifieke opleiding. Een uitzondering hierop zijn de zorgreizen. Op deze reizen gaat altijd een coördinator mee die zorg mag verlenen. Onze begeleiders ontvangen een gedegen instructie en de nodige ondersteuning bij de voorbereiding van de reis. Onze begeleiders zijn mensen met organisatie- en improvisatietalent. Teamwerkers die oog hebben voor jouw situatie, zich verantwoordelijk voelen maar niet betuttelen, zich flexibel inzetten en boven alles een flinke dosis humor bezitten.

Onze gasten die aan de vakanties deelnemen zijn, net als ieder ander, mensen met mogelijkheden. Veel dagelijkse dingen kunnen zij prima zelf, maar bij één of meerdere activiteiten is begeleiding en/of hulp nodig. Van (zak)geldbeheer, toezicht op medicatie-inname, tot hulp bij de persoonlijke verzorging. De benodigde hoeveelheid begeleiding en/of hulp varieert per deelnemer.

Deze begeleiding en hulp tijdens de vakanties wordt geboden door een team van minimaal 2 tot maximaal 4 begeleiders op een deelnemersaantal van 7 tot 12 personen per reis.

Stichting Poldermaat begeleide vakanties met Schik zoekt enthousiaste begeleiders!!!

Omdat het aanbod van reizen jaarlijks toeneemt zijn wij regelmatig op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die:

 • in overleg met de deelnemers inhoud willen geven aan een vakantie;
 • hierbij rekening kunnen houden met de individuele wensen van de deelnemers;
 • zonder te betuttelen op het juiste moment een helpende hand kunnen bieden;
 • in staat zijn om in teamverband te functioneren.

Wij vragen
Tijdens de vakantie wordt er door onze begeleiders in principe geen medische zorg verleend. Een specifieke opleiding is dan ook niet vereist. Wel verlangen wij van onze begeleiders:

 • een leeftijd vanaf 18 jaar;
 • de bereidheid om in teamverband samen te werken;
 • een volwaardige en gelijkwaardige benadering van de de deelnemers
 • de bereidheid om te werken volgens het beleid(¹) dat door de stichting wordt gehanteerd;
 • organisatie- en improvisatietalent;
 • verantwoordelijkheidsgevoel;
 • een flexibele instelling en een flinke dosis humor.

(¹) Stichting Poldermaat begeleide vakanties met Schik beschikt over diverse beleidsplannen en procedures, die door het bestuur van de stichting zijn vastgesteld. Het betreft o.a. het vrijwilligersbeleid met hieraan gekoppeld de vrijwilligersovereenkomst, het seksueel beleid, de klachtenprocedure en een calamiteitenplan.

Wij bieden
Stichting Poldermaat begeleide vakanties met Schik biedt haar begeleiders:

 • een leuke intensieve groepsreis met veel ruimte voor eigen initiatief;
 • een gedegen instructie;
 • een duidelijk beigeleidershandboek;
 • 24 uur bereikbaarheid tijdens de vakantieperiode;
 • een volledige vergoeding van de verblijfskosten en de kosten van het vervoer vanaf het in de brochure vermelde beginpunt tot het eindpunt van de reis.(²)

(²) Stichting Poldermaat begeleide vakanties met Schik krijgt geen subsidie. Alle onkosten worden door de deelnemers betaald en doorberekend in de reissom. Om de kosten te beheersen komen vrijwilligers die een vakantie begeleiden niet in aanmerking voor een vergoeding van de reiskosten die gemaakt worden voor het bijwonen van de teambijeenkomst, naar en van het begin- en eindpunt van een reis en de reünie.Tevens verlangen we van onze begeleiders een volledige inzet, zowel voor als tijdens de vakantie, zodat onze gasten de vakantie en begeleiding krijgen waar ze voor betalen en dus recht op hebben.

De aanmelding
Nadat je je door middel van het begeleiders-inschrijfformulier op deze site (Knop inschrijven begeleiding) hebt aangemeld, volgt er een kennismakingsgesprek. Is dit gesprek voor beide partijen positief dan ontvang je van ons een vrijwilligersovereenkomst. In deze overeenkomst, die door jou en ons wordt ondertekend, staan de taken en verantwoordelijkheden van onze organisatie en die van jou als vrijwilliger op een rijtje. Het neemt je op in onze organisatie en geeft je hierin zinvolle taken. Na deze formaliteit kun je (in overleg) worden ingedeeld op een reis.

Indeling op een reis
Op welke reis en in welk team u als begeleider wordt ingedeeld is van meerdere factoren afhankelijk. Allereerst wordt er rekening gehouden met de periode waarvoor je je  beschikbaar stelt. Daarnaast spelen zaken als: kennis, ervaring, persoonlijke kwaliteiten, leeftijd, geslacht en bijvoorbeeld de bereidheid om een auto of 9-persoons minibus te besturen een belangrijke rol. Bij het samenstellen van een team hanteren we de volgende uitgangspunten:

 • Op elk team wordt minimaal 1 ervaren begeleider ingezet;
 • Op een minibus reis (rijbewijs B) dienen 2 van de 3 begeleiders bereid (en bekwaam) te zijn om een busje te rijden;
 • Een team moet bestaan uit begeleiders die elkaar in persoonlijke kwaliteiten kunnen aanvullen;
 • Jonge begeleiders worden in principe ingedeeld met een oudere begeleider;
 • Afhankelijk van de samenstelling van de groep gasten wordt er rekening gehouden met het evenwicht tussen vrouwelijke en mannelijke begeleiders.

Nadat u bent ingedeeld op een reis, kan vervolgens worden gestart met de voorbereiding van de vakantie.

De voorbereiding

Tijdens een teambijeenkomst maak je kennis met de mede-begeleider(s) van de
reis (³) en ontvang je de nodige instructies, zowel mondeling als schriftelijk, over hoe de vakantie moet worden voorbereid en over situaties die je tijdens een vakantie kunt verwachten. Taken als het telefonisch kennismaken met de deelnemers en wie de financiën bijhoudt, worden onderling verdeeld. Voorafgaand aan de reis wordt in overleg met de mede-begeleider(s) de puntjes op de i gezet waarna het team klaar is voor de vakantie.

(³) mocht tijdens de eerste teambijeenkomst blijken dat het niet ‘klikt’ met de mede-begeleider(s) dan heeft u tot de volgende dag de mogelijkheid om dit bij het secretariaat kenbaar te maken. In dit geval zal het team (gedeeltelijk) worden ontbonden en vindt er een nieuwe teamindeling plaats.

De vakantie
Als begeleider van onze vakantie wordt er veel van u verwacht. Zo ben je samen met uw teamleden verantwoordelijk voor een groep mensen die tijdens de vakantie volledig op jou moeten kunnen bouwen, 24 uur per dag. Daarnaast ben je sfeerbepalend tijdens de vakantie. Een goed humeur (zelfs als je er even doorheen zit), flexibiliteit en het vermogen om op een rustige manier om te gaan met eventuele problemen zijn van groot belang de vakantie te doen slagen. Voor jou als begeleider is het een aangename werkvakantie met als doel de gasten een onvergetelijke vakantie te bezorgen. Natuurlijk sta je er niet alleen voor. Er wacht je een verantwoordelijke en plezierige taak die je samen met je mede-begeleider(s) met een persoonlijke tint kunt invullen.

Na afloop
Als begeleider van een reis ben je een echte doorzetter. Dat is maar goed ook, want ondanks de vermoeidheid die waarschijnlijk zal toeslaan, zul je nog een aantal stappen moeten nemen om de vakantie definitief af te sluiten. Zo wordt er bijvoorbeeld van elke begeleider verwacht dat er een evaluatieformulier wordt ingevuld en dat alle papieren en benodigdheden die u door de stichting ter beschikking zijn gesteld worden geretourneerd.

Tot slot
Als afsluiting van het vakantieseizoen organiseert Stichting Poldermaat begeleide vakanties met Schik elk jaar in oktober/november een gezamenlijke reünie. Tijdens deze gezellige middag worden er herinneringen opgehaald onder het genot van een hapje, een drankje en veel muziek.Een leuke middag om het vakantieseizoen mee af te sluiten en een nieuw vakantie jaar mee in te luiden.

Aanmelden als begeleider
Mocht je naar het lezen van dit alles enthousiast zijn geworden en je wilt je aanmelden als vrijwilliger, dan kun je dit digitaal op de website doen, bij de knop inschrijven begeleiding.
Mocht je toch nog vragen of onduidelijkheden hebben, neem dan gerust contact op met ons.