Reisvoorwaarden

Reisvoorwaarden Stichting Poldermaat begeleide vakanties met Schik

1. Begripsbepaling:
In de tekst worden begeleide groepsvakanties omschreven als reis.
Stichting Poldermaat begeleide vakanties met Schik wordt in de tekst omschreven als de “Stichting”.

2. Inschrijving:
De aanmelding voor een reis komt tot stand door het insturen van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier.

3. Optie:
Het is mogelijk om vrijblijvend een optie te nemen op een vakantie. Dit kan (bij voorkeur) telefonisch of per e-mail. De optie blijft 10 dagen geldig. Een optie wordt pas een inschrijving zodra we het volledig ingevulde inschrijfformulier hebben ontvangen.

4 Toestemming:
De deelnemer (m/v) dient -zo nodig- toestemming te hebben van ouder(s)/verzorger(s) of eventueel anderszins wettig vertegenwoordiger(s). Hij/zij machtigt de Stichting om ouder(s)/verzorger(s) of arts te raadplegen.

5. Rolstoel:
Op een aantal reizen kunnen deelnemers mee die gebruik maken van een rolstoel of rollator. Wel moet de deelnemer zich binnenshuis zonder rolstoel of rollator kunnen redden en dient de rolstoel of rollator inklapbaar te zijn. Alleen op de “Rustig aan reizen” en “Zorg Plus reizen” kunnen deelnemers mee die volledig rolstoelafhankelijk zijn.

6. Uitsluitingen:
Het inschrijfformulier moet volledig en naar waarheid worden ingevuld. Bij het verstrekken van onvolledige en/of onjuiste gegevens behoudt de Stichting het recht om deelnemers uit te sluiten van deelname. Mocht tijdens de vakantie blijken dat de Stichting middels het inschrijfformulier onvolledig en/of onjuist is geïnformeerd, of dat het gedrag van een deelnemer tijdens de vakantie zodanig is, dat het vakantieplezier van de andere deelnemers wordt aangetast, dan behoudt de Stichting het recht om de deelnemer vroegtijdig naar huis te sturen. De Stichting is niet verplicht tot restitutie van de reissom.

7. Bevestiging:
Als je op een reis inschrijft ontvang je zo spoedig mogelijk een bevestiging van de reis, de voorwaarden van het annuleringsfonds (indien je hebt aangegeven dat je aan dit fonds wilt deelnemen) en een verzoek voor de betaling.

8. Betaling:
Binnen 2 weken na ontvangst van de bevestiging dien je de aanbetaling te voldoen. Deze aanbetaling bedraagt € 250,00 vermeerderd met de eventuele kosten voor deelname aan het annuleringsfonds. Het resterende bedrag (dit is inclusief het groepsgeld) dient uiterlijk 8 weken voor vertrek te worden voldaan.

9. Reissom:
In de reissom zijn begrepen de overnachtingen*, alle maaltijden, begeleidingskosten, reisverzekering en een beperkt aantal consumpties. Ook het groepsvervoer vanaf het in de brochure vermelde beginpunt tot het eindpunt van de reis is inbegrepen in de reissom. De reis naar het beginpunt en vanaf het eindpunt is voor rekening van de deelnemer.
Het groepsgeld is bedoeld voor gezamenlijke uitgaven zoals consumpties, entreegelden en/of uitstapjes voor zover deze niet in de reissom inbegrepen zijn.
(*Wanneer je alleen reist overnacht je standaard op een 2-persoons- of bij hoge uitzondering op een 3-persoons kamer met een deelnemer van hetzelfde geslacht. Deelnemers met een relatie die een kamer wensen te delen, dienen dit op het inschrijfformulier aan te geven. Bij een aantal reizen is het mogelijk om tegen een meerprijs een 1-persoons kamer te boeken. Als je dit wenst, dan kun je voor de mogelijkheden contact opnemen met de Stichting).

10. Annuleringskosten:
Als je voor een reis bent ingeschreven en je besluit niet mee te gaan, dan zijn daaraan kosten verbonden. De hoogte hiervan is afhankelijk van het tijdstip waarop je annuleert. Tot 8 weken voor vertrek is dat de aanbetaling. Tot 6 weken voor vertrek de aanbetaling + 25% van het restantbedrag. Tot 4 weken voor vertrek de aanbetaling + 50% van het restantbedrag. Tot 1 week voor vertrek de aanbetaling + 75% van het restantbedrag. Daarna de volledige reissom. Indien je deelneemt aan het annuleringsfonds worden deze kosten bij ziekte door het fonds vergoed. De Stichting biedt haar deelnemers de mogelijkheid om deel te nemen aan het annuleringsfonds, dit is echter niet verplicht. De kosten voor deelname aan het annuleringsfonds bedragen 6% van de reissom en groepsgeld. In de gids staat per reis het exacte bedrag vermeld.

11. Reisverzekering:
Een groepsreisverzekering is opgenomen in de reissom. De voorwaarden staan beschreven op de website. Op verzoek worden de voorwaarden nagezonden. Bij schade geldt een eigen risico van € 50,00.

12. Minimum aantal deelnemers:
Het doorgaan van de vakanties van de Stichting vereist een minimum aantal van 2 tot 4 deelnemers per reis. Beneden dit aantal kan de reis in principe niet worden uitgevoerd. Tot 10 weken voor vertrek heeft de Stichting het recht de reis te annuleren bij onvoldoende deelname. Reizen met touroperators kunnen tot 10 dagen voor vertrek alsnog worden geannuleerd. De Stichting zal zich in deze tot het uiterste inspannen om te proberen je een gelijkwaardig alternatief te bieden.

13. Vliegreizen:
Bij de vliegreizen wordt er bijna altijd gebruik gemaakt van charter-vluchten. Je dient er rekening mee te houden dat het kan voorkomen dat er ’s nachts gevlogen wordt. Vluchttijden zijn altijd onder voorbehoud.

14. Papieren en vakantiebescheiden:
Drie weken voor vertrek ontvang je per post alle gegevens die je nodig hebt om je reis voor te bereiden. De gegevens omvatten je opstapplaats en tijden, bagagelabels, een medicijnkaart en een informatieboekje met onder andere een bagage advieslijst, een beknopt overzicht van de dekking reisverzekering, informatie over de bestemming, de begeleiders en de groepssamenstelling. Bij vliegreizen en busexcursiereizen ontvang je de vakantiepapieren uiterlijk 7 dagen voor vertrek.

15. Aansprakelijkheid Stichting:
De Stichting staat garant voor een correcte uitvoering van de vakantie mits er geen sprake is van overmacht. De Stichting is niet aansprakelijk indien de deelnemers aanwijzingen van de begeleiding negeren. De aansprakelijkheid voor mogelijk ontstane schade aan zaken van derden en/of personen rust in een dergelijk geval volledig bij de deelnemer.

16. Identificatieplicht:
In Nederland moet iedereen van 14 jaar en ouder een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen als politie of andere toezichthouders daar om vragen. Kun je dit niet, dan riskeer je een boete. Daarom is het belangrijk dat je altijd een geldig identiteitsbewijs bij je hebt. Je kunt je identificeren met een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. De Stichting is niet aansprakelijk voor kosten die ontstaan doordat de reiziger niet in het bezit is van een geldig identiteitsbewijs.

17. Paspoort/Europese identiteitskaart:
Als je naar het buitenland reist dan dien je, afhankelijk van het land, in het bezit te zijn van een geldig paspoort of Europese identiteitskaart. Voor een aantal landen geldt dat het paspoort of de Europese identiteitskaart bij terugkomst in Nederland nog een bepaalde periode geldig moet zijn. De Stichting deelt de deelnemer schriftelijk mee welk document voor de betreffende vakantie verplicht is en welke eisen er gesteld worden aan de geldigheid van het document. De Stichting is niet aansprakelijk voor kosten die ontstaan doordat de reiziger niet in het bezit is van een geldig reisdocument.

18. Vaccinaties:
Voor bepaalde landen is het aan te raden om je te laten vaccineren tegen bepaalde ziektes. Als vaccinatie nodig is dan wordt dat door de Stichting schriftelijk aan de deelnemer meegedeeld. De deelnemer is zelf verantwoordelijk dat de vaccinatie ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. De kosten voor vaccinatie zijn voor rekening van de deelnemer. Een aantal ziektekostenverzekeraars geven een (gedeeltelijke) vergoeding voor de gemaakte vaccinatiekosten.

19. Publicatie van foto’s:
Tijdens de vakanties van de Stichting worden er foto’s gemaakt. Een aantal van deze foto’s worden gebruikt voor het vakantieverslag dat elke deelnemer voor de jaarlijkse terugkomdag ontvangt. De leukste foto’s worden tevens gebruikt voor publicatie in de reisgids, voor de website en de verschillende media. Als je niet wilt dat er foto’s waar jij op staat worden gebruikt voor publicatie, dan dien je dit aan te geven op het inschrijfformulier.

20. Klachten:
Mocht je niet tevreden zijn of een klacht hebben, dan dien je dit direct aan de begeleiding van de reis te melden. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld dan dien je de klacht schriftelijk binnen 4 weken na afloop van de reis aan de Stichting te melden. Je ontvangt een bevestigingsbrief en binnen vier weken wordt inhoudelijk op de klacht gereageerd.

21. NBAV:
De Stichting is aangesloten bij de Nederlandse Branchevereniging Aangepaste Vakanties (NBAV). De NBAV hanteert voor aangesloten reisorganisaties een kwaliteits keurmerk zodat je als reiziger weet dat de kwaliteit van de reis en de organisatie in orde is. Mocht er onverhoopt toch iets fout gaan dan hanteert de NBAV een klachtenprocedure die bindend is voor alle NBAV leden.

22. Fouten/wijzigingen van de reisgegevens:
Bij het samenstellen van het in deze brochure omschreven reisprogramma waren nog niet alle gegevens bekend. Het kan dus gebeuren dat er wijzigingen komen op de in de gids vermelde gegevens. Fouten of wijzigingen binden de Stichting niet. Wijzigingen worden aan de deelnemer doorgegeven zodra deze bekend zijn.